Posted on

‘Benghazi’ ของ Susan Rice ‘F-bombs จะทำให้เธอ’ สายล่อ ‘เป็น Biden VP pick นักเขียนอ้าง

ข้อดีและข้อเสียของการเป็นรองประธาน VP ของ Biden
จาก ส.ว. กมลาแฮร์ริสถึงซูซานไรซ์นักข่าวการเมืองผู้ตรวจสอบของเอมิลี่ลาร์เซ่นเลือกที่มีศักยภาพ Continue reading ‘Benghazi’ ของ Susan Rice ‘F-bombs จะทำให้เธอ’ สายล่อ ‘เป็น Biden VP pick นักเขียนอ้าง