Posted on

สุขภาพ : เลิกบุหรี่อย่างไร ให้ได้ผลดีที่สุด

หลายคนเคยให้คำสัญญากับตัวเองหรือกับคนในครอบครัวว่าจะพยายามเลิกบุหรี่ให้สำเร็จ แต่จนแล้วจนเล่าก็ยังทำไม่ได้เสียที ถึงอย่างนั้นก็อย่าเพิ่งท้อหรือถอดใจไป เพราะคุณอาจยังไม่เคยลองหลายๆ เทคนิคการเลิกบุหรี่ด้วยตนเองที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ Continue reading สุขภาพ : เลิกบุหรี่อย่างไร ให้ได้ผลดีที่สุด

Posted on

วางแผนเลือกประกันสุขภาพ

วางแผนเลือกประกันสุขภาพ การดำเนินชีวิตในแต่ละวันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพบเจอกับสิ่งต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเรา เช่น ฝุ่นละออง มลพิษทางอากาศ สารพิษเจือปนในอาหาร เป็นต้น เมื่อรับเข้าสู่ร่างกายและสะสมในปริมาณที่มาก เกินไปย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หรือแม้กระทั่งการพักผ่อนไม่เพียงพอ อันเกิดจากการทำงานหักโหมเป็นเวลานานๆ Continue reading วางแผนเลือกประกันสุขภาพ