Posted on

ประโยชน์ของ Big Data ที่ภาคธุรกิจนำมาใช้งานจริง

ประโยชน์ของ Big Data ที่ภาคธุรกิจนำมาใช้งานจริง ขึ้นชื่อว่า ‘ข้อมูล’ ย่อมต้องมีคุณค่าไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง Big Data กำลังเข้ามามีบทบาทมากมายในธุรกิจ ไม่ว่าจะด้านการวางแผนหลังบ้าน หรือแม้กระทั่งช่องทางการขายหน้าบ้าน จึงเรียกได้ว่า ใครพร้อมก่อน ก็สามารถเป็นผู้เดินเกมได้ก่อนในกลุ่มธุรกิจนั้นๆ Continue reading ประโยชน์ของ Big Data ที่ภาคธุรกิจนำมาใช้งานจริง

Posted on

Big Data คืออะไร?

Big Data คืออะไร? คุณเป็นลูกค้าของธุรกิจเหล่านี้หรือไม่ Netflix, Youtube, Facebook, Twitter, Google, Walmart, Starbucks หนึ่งในเทคโนโลยีที่ทำให้บริษัทเหล่านี้ประสบความสำเร็จคือ Big Data พวกเขามีข้อมูลในมือจำนวมหาศาล สามารถนำมาใช้วิเคราะห์เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ และตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆจากผลประมวลจากข้อมูลเหล่านั้น Continue reading Big Data คืออะไร?

Posted on

อยู่อย่างไรให้ปลอดภัย กับวิกฤติ โควิด-19

อยู่อย่างไรให้ปลอดภัย กับวิกฤติ โควิด-19 ขณะนี้ประเทศไทย เราได้เผชิญวิกฤติครั้งใหญ่ ในรอบหลายปีที่ผ่านมา นั่นคือ ไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ที่ทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งต่อสุขภาพ การแพร่ระบาด รวมไปถึง เศรษฐกิจ ของประเทศ Continue reading อยู่อย่างไรให้ปลอดภัย กับวิกฤติ โควิด-19

Posted on

Social Listening tools คืออะไร?

Social Listening tools คืออะไร? เรามีชีวิตจริงอยู่บนโลกออฟไลน์ แต่เราเลือกใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์มากขึ้นทุกวัน’’ ผ่านการติดต่อสื่อสาร ถ่ายโอนข้อมูลต่างๆ ใช้ชีวิตทั้งสองโลกได้อย่างลงตัว อย่างป้าสมศรีทำขนม และไลฟ์สดผ่าน Facebook หรือนายชวินกำลังแพคของส่ง พร้อมกับตอบลูกค้าผ่านทางเพจไปด้วย ทุกวันนี้ข้อมูลหลั่งไหลอยู่ตลอดเวลาทั้งจากแบรนด์ที่สื่อสารไปยังผู้บริโภคหรือจากลูกค้าที่พูดถึงแบรนด์ผ่าน Social Media Continue reading Social Listening tools คืออะไร?