Posted on

เกมโตเกียวอาจถูกเลื่อนออกไปจนถึงสิ้นปี 2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโอลิมปิกของญี่ปุ่นได้แนะนำให้โตเกียว 2020 สามารถเลื่อนออกไปได้จนกว่าจะถึงปลายปีซึ่งเป็นผลมาจากการระบาดของโรคโคโรนาไวรัสรัฐสภาญี่ปุ่นว่าข้อตกลงของรัฐบาลกับคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการเล่นเกมซึ่งจะถึงกำหนดในวันที่ 24 กรกฎาคมและดำเนินการจนถึงวันที่ 9 สิงหาคม สัญญาเรียกร้องให้มีการจัดเกมภายในปี 2020 Continue reading เกมโตเกียวอาจถูกเลื่อนออกไปจนถึงสิ้นปี 2563